Gör så här vid viltolycka

Kollision med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn måste rapporteras till Polisen. Kollision med andra vilda djur har ingen formell anmälningsplikt.