En extra trygghet

Vardias Villkorsgaranti gäller för Hem- Villahem- och Fritidshusförsäkringar som tecknats före den 1 juni 2017. Villkorsgarantin innebär att du kan få samma skydd som med din tidigare försäkring. Om du drabbas av en skada som din förra försäkring skulle ha täckt – men som inte täcks av vår – då kan du få ersättning enligt dina tidigare villkor. Se utförlig information längre ner på sidan.