Behåll bonusen

Bonusen påverkas inte vid trafikskada med tung lastbil eller släp.

Tillägg för avbrott

Ersätter avbrott vid exempelvis brand-, stöld-, vagn- eller motorskada.

Hjälp vid driftstopp

Vi tar hand om bilen vid driftstopp och hjälper om föraren blir sjuk.