Gäller i Norden

Försäkringen gäller för företagsägd traktor i hela Norden.

Tillägg för avbrott

Ersätter avbrott vid exempelvis brand-, stöld-, vagn- eller motorskada.

Snabbt vid skada

Effektiv skadereglering och möjlighet att anmäla skadan dygnet runt.