Så hindrar du inbrott

Fungerande grannsamverkan verkar vara ett av de mest effektiva sätten att förhindra inbrott. Enligt Brottsförebyggande Rådet kan den totala brottsligheten minska med upp till 25 procent i områden med aktiv grannsamverkan. Men det finns fler sätt att förebygga inbrott. Hör av dig till oss om du har några frågor eller vill anmäla ett inbrott. Du når Kundservice på 08-50 11 21 50 och anmäler din skada på 0920-29 29 29.