Undvik brännskador med gasol

Om du har gasolgrill bör slangen bytas ut vartannat år. Här på våra breddgrader tillverkas slangarna av en högre andel naturgummi än i sydligare länder. Det gör dem tåligare för kyla, men också känsligare för solljus.

Tänk på detta:
• Grillen ska vara CE-märkt. Det garanterar hög kvalitet.
• Kolla slangens datummärkning.
• Böj slangen. Blir det sprickor måste den bytas ut.
• Placera grillen minst en meter från antändbart material.
• Slangen skadas om den är för nära värmekällan. Håll avstånd!
• Om du misstänker läcka: testa med hjälp av en tvållösning. Blanda såpa och vatten. Pensla på skarvar och anslutningar. Om det bubblar när gasen vrids på så finns det en läcka. Åtgärda!
• Ha alltid locket öppet när du tänder grillen.
• Ställ inte gasbehållaren nära grillen när den används.
• Koppla från gasbehållaren när grillen inte används.

Se upp vid grillen!

Många olyckor sker vid grillen och brännskadorna kan bli allvarliga. Håll alltid grill och tändvätska under uppsikt.

Om ett barn har fått i sig tändvätska
En klunk tändvätska i magen behöver inte göra någon större skada hos ett barn, men vätskan har så tunn ytspänning att den lätt rinner över i luftstrupen. Nere i lungorna gör den stor skada. Barnet får andnöd och i värsta fall kan det leda till kemisk lunginflammation och respirator.

Gör så här:
Om barnet fått i sig tändvätska men inte hostar eller reagerar på annat sätt har vätskan troligtvis gått ner i magsäcken. Det är inte lika farligt, men kan ge till exempel diarré. Ge barnet något fett, som lite grädde eller gräddglass. Om barnet hostar eller kräks – åk direkt till sjukhuset.