Brandskydda ditt hem

Varje år drabbas ungefär 20 000 bostäder av bränder. De flesta sker i december och januari. Under de senaste 20 åren har siffran över dödsfall varit någorlunda konstant – omkring 100 döda per år (2015 var siffran 113). På flera håll i landet drar man nu igång kampanjer för att öka människors kunskaper och därmed minska antalet olyckor. Här har vi sammanställt 7 punkter med livsviktiga råd.