Anmäl skada

Har du råkat ut för en skada? Då hittar du all information som du behöver här. När du kontaktar oss är det alltid bra att ha relevanta dokument till hands. Det kan röra sig om dina kontaktuppgifter, polisrapporter, vittnesuppgifter eller andra nödvändiga dokument. I försäkringsbrevet kan du se exakt vad som ingår i din försäkring.

Är du företagskund? Klicka här för att anmäla din skada.

Kontakta din närmaste verkstad. Klicka här

Fordon och trafik

Behöver du bärgning?

Ring 08-505 140 32 om du behöver bärgning.

Det kostar inget om du har Vardias Assistansförsäkring – annars får du betala den självrisk som framgår av försäkringsbrevet.

Glasskada

Laga stenskottet, spara pengar och miljö

Ett stenskott i vindrutan är början till en spricka. Att reparera ett stenskott är både miljövänligt och ekonomiskt. Vid lagning av stenskott är självrisken endast 200 kr förutsatt att bilen har minst halvförsäkring. Stenskott kan lagas upp till cirka en femkronas storlek. Beställ gratis stenskottsplåster här

Har vindrutan spruckit behöver den bytas ut. Hos våra partners finns möjlighet till fri lånebil eller lånecykel. Mer info

 1. Ring Ryds Bilglas/Samglas på 0771-411 411 eller boka tid online
 2. Betala självrisken till verkstaden.
 3. Klart!

Kollision med annat fordon

 1. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 08-505 140 32.
 2. Anmäl din skada i webbformuläret som du når genom länken nedan.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Singelolycka

Singelolycka innebär att endast ditt fordon har varit inblandat i en olycka.

 1. En sådan skada kan du anmäla direkt här på webben genom länken nedan.
 2. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 08-505 140 32.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Djurkollision

 1. Om du har krockat med ett djur ska du alltid göra en polisanmälan. Det kan du göra på polisens hemsida. Om det är ett tamdjur ska du också försöka kontakta djurets ägare. Om du endast väjt för vilt, utan att krocka med djuret, klassas detta som en singelolycka.
 2. Anmäl din skada i webbformuläret som du når genom länken nedan.
 3. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 08-505 140 32.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Parkeringsskada

Har din bil blivit påkörd av ett okänt motorfordon när den stod parkerad? Har fordonet som körde på bilen dessutom smitit från platsen? Då kan det räknas som en parkeringsskada. I sådana fall betalar Trafikförsäkringsföreningen för reparationen. Du betalar självrisken på 2 325 kronor (självrisken för parkeringsskador är 5 % av årets prisbasbelopp).

Om skadan inte godkänns som en parkeringsskada, eller om bilen har fått andra skador när den stått parkerad, kan du få ersättning genom helförsäkringen eller vagnskadegarantin. I så fall betalar den självrisk som gäller för helförsäkringen respektive garantin.

 • Parkeringsskada ska alltid polisanmälas. Det kan du göra på polisens hemsida.
 • Därefter ska du fylla i och skicka in en skadeanmälan till oss. Du hittar anmälan via länken nedan.
 • Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 08-505 140 32.
 • Vi hjälper dig att få tillbaka eventuell del av självrisken från Trafikförsäkringsföreningen om ärendet bedöms vara en parkeringsskada.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Pdf: Skadeanmälningsblankett Parkeringsskada

Du kan läsa mer om bestämmelserna kring parkeringsskada på www.tff.se.

Maskinskada

För att du ska kunna få ersättning vid maskinskada måste du ha minst en halvförsäkring. Bilen får inte ha körts mer än 12 000 mil eller vara äldre än 8 år. Har du Stor Bilförsäkring gäller att bilen inte får vara äldre än 10 år.

 1. Anmäl din skada i webbformuläret som du når genom länken nedan.
 2. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 08-505 140 32.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Bilinbrott

Om du har haft inbrott i din bil, eller om någon har försökt bryta sig in, kan du få ersättning för skadorna, både på bilen och de biltillbehör som eventuellt har stulits. För detta krävs att du har minst halvförsäkring.

 1. Bilinbrott och inbrottsförsök ska alltid polisanmälas. Det kan du göra på polisens hemsida.
 2. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 08-505 140 32.
 3. Anmäl din skada i webbformuläret som du når genom länken nedan.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Bilstöld

 1. Om din bil har blivit stulen ska du anmäla det till polisen så fort som möjligt. Du kan göra din anmälan på polisens hemsida.
 2. Anmäl din skada i webbformuläret som du når genom länken nedan.
 3. Ställ av bilen hos Transportstyrelsen så länge den är stulen. När bilen återfinns och ska köras är det viktigt att du ställer på den igen.

De flesta bilar kommer tillrätta inom ett par veckor och polisen kontaktar dig när bilen har hittats. Om bilen behöver bärgas når du vår bärgningsjour på 08-505 140 32.

Du behöver ha minst en halvförsäkring för att få ersättning för bilen, eventuella skador på bilen, samt bärgning.

Pdf: Skadeanmälningsblankett inbrott eller stöld 

Skadegörelse

Om du har en helförsäkring kan du få ersättning för skadorna vid skadegörelse .

 1. Skadegörelse ska alltid polisanmälas. Du kan göra din polisanmälan på polisens hemsida.
 2. Anmäl din skada i webbformuläret som du når genom länken nedan.
 3. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 08-505 140 32.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Brandskada

 1. En bilbrand ska alltid anmälas till polisen så fort som möjligt. Du kan göra din polisanmälan på polisens hemsida.
 2. Anmäl din skada i webbformuläret som du når genom länken nedan.
 3. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på 08-505 140 32.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Rättsskydd

Har du hamnat i en rättslig tvist?

Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta delar av dina rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist.

För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud. Ansökan om rättsskydd ska göras till oss skriftligen. Oftast brukar ombudet kunna hjälpa till med att skicka in rättsskyddsansökan till försäkringsbolaget.

Betalskydd

Om du mister blir sjukskriven eller arbetslös under försäkringstiden kan du få ersättning för vissa räkningar genom Betalskyddet i din försäkring (eller om du har tecknat tillägget Utökat Betalskydd).

Din försäkring omfattas av Betalskydd om:

 • du är över 18 år och under 65 år.
 • du är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans.
 • du har en tillsvidareanställning sedan minst sex (6) månader innan anslutningen till försäkringen.
 • du var fullt arbetsför när försäkringen tecknades.
 • du inte hade någon betalningsanmärkning när försäkringen tecknades.

Webbanmälan för betalskydd är ej tillgängligt. Fyll i och skicka in skadeanmälan nedan tillsammans med de underlag som står listat i skadeanmälningsblanketten.

Pdf: Skadeanmälningsblankett Betalskydd

Hem, villa, fritidshus

Komplettering av redan anmäld skada

Behöver du komplettera en redan anmäld skada till oss med t. ex. bilder, dokument, information eller annat?

Skicka in komplettering >>

Skadedjur

Vår samarbetspartner Anticimex hanterar sanering av skadedjur. Kontakta dem genast om du upptäcker ett angrepp. Du knappar dig fram via vår telefonsluss på 0920-29 29 29 eller gå in på anticimex.com

Försäkringen gäller utan självrisk vid skada orsakad av skadedjur.

Otur/Allrisk

Har du tecknat en Allriskförsäkring som tillägg till din Hem-, Villa- eller Fritidshusförsäkring så kan du få ersättning vid skada genom plötslig och oförutsedd händelse. Anmäl direkt på webben.

Skada på lös egendom (du måste ha tilläggsförsäkringen Allrisk Lösöre)

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Skada på fast egendom, byggnad och tomt (du måste ha tilläggsförsäkringen Allrisk villa/Allrisk fritidshus/Allrisk bostadsrätt)

Cykel

Här kan du läsa om vad du ska göra om din cykel blir stulen eller skadad.

Din cykel har stulits

Gör så här:

 1. Ta fram ditt kvitto där uppgifter om ramnummer, modell, inköpspris och inköpsdatum står.
 2. Gör först en polisanmälan och lämna alla uppgifter om cykeln. Du behöver ha polisens ärendenummer när du gör din anmälan till oss. Ju mer detaljer om cykeln du lämnar till polisen, desto större är chansen att du får tillbaka den om den lämnas in som hittegods.
 3. Gör din skadeanmälan till oss här på webben genom att klicka på knappen nedan.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Din cykel har skadats

Gör så här:

 1. Ta fram ditt kvitto där uppgifter om modell, inköpspris och inköpsdatum står.
 2. Kontakta en cykelreparatör för att få veta reparationskostnaden om cykeln går att laga.
 3. Gör din skadeanmälan till oss här på webben genom att klicka på knappen nedan.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Mobil/surfplatta

Här anmäler du om din mobiltelefon eller surfplatta är skadad eller stulen.

Tänk på att om du förlorat din telefon eller den blivit stulen måste du polisanmäla innan du fyller i anmälningsblanketten.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Dator

Här anmäler du om din dator är skadad eller stulen. Tänk på att om du förlorar din dator eller den blivit stulen måste du polisanmäla innan du fyller i anmälningsblanketten.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Inbrott

 1. Kontakta först polisen och anmäl inbrottet.
 2. Gör din skadeanmälan här på webben genom att klicka på knappen nedan.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Stöld

 1. Kontakta först polisen och anmäl stölden. Du kan göra din anmälan på polisens hemsida.
 2. Gör din skadeanmälan här på webben genom att klicka på knappen nedan.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Maskin eller installation

Gör så här om en maskin eller installation har gått sönder (till exempel spis, diskmaskin, tvättmaskin, kyl, frys, värmepump eller varmvattenberedare):

 1. Kontakta en auktoriserad reparatör.
 2. Fyll i skadeanmälan (kan göras direkt här på webben genom att klicka på knappen nedan).
 3. När du skickar in din skadeanmälan ska du även bifoga reparatörsrapporten och dokument som visar när maskinen installerades (till exempel kvitto).

Pdf: Skadeanmälningsblankett maskin eller installation

Vattenskada eller läckage

Om du drabbas av ett akut läckage/vattenskada är det viktigt att du i första hand begränsar skadan så gott du kan och därefter anmäler skadan till oss.

För icke-akuta skador ber vi dig anmäla skadan till oss genom att klicka på knappen nedan. En handläggare återkommer sedan när vi har sett över ditt ärende.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

För akuta skador går det bra att kontakta oss på 0920-29 29 29. Om skadan sker utanför kontorstid så kan du alltid kontakta vår skadejour dygnet runt på 0771-614 614.

Brand

Har du råkat ut för en brandskada?

 1. Ring oss på telefon 0920-29 29 29 så snart du kan så hjälper vi dig. Sker skadan utanför kontorstid – kontakta skadejouren dygnet runt på 0771-614 614.
 2. Gör din skadeanmälan här på webben genom att klicka på knappen nedan. Du kan även sända oss en ifylld skadeanmälninsblankett. Länk till denna finns också nedan.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Du kan göra en hel del själv när släckningsarbetet är avslutat:     
 • Stäng dörrar till oskadade utrymmen.
 • Vädra ut rök och lukt.
 • Dokumentera skadan genom att fotografera brandplatsen och sotiga rum.
 • Dammsug torrsot. Använd grovdammsugare eftersom en vanlig hemdammsugare kan ta skada. Sot som inte är helt torrt bör saneras av ett saneringsföretag.
 • Rengör hårda blanka ytor. Mjuka och porösa ytor bör rengöras av ett saneringsföretag.
 • Tvätta sot- och rökskadade textilier och kläder. Kemtvätt och större textilier bör hanteras av ett saneringsföretag.
 • Diska sot- och rökskadade husgeråd.
 • Om branden omfattat plastmaterial bör ett saneringsföretag anlitas för rengöring av elektronik och annan känslig egendom som kommit i kontakt med röken.

Ansvarsskada

Krävs du på ersättning/skadestånd för en skada som du har orsakat?

 1. Fyll i skadeanmälan och skicka in. Du kan göra denna här på webben genom att klicka på knappen nedan. Bifoga gärna kravbrev, eventuella fakturor, foton och inköpshandlingar (kvitto).

Anmäl skadan direkt på webben här >>

OBS! Ta aldrig på dig något betalningsansvar utan att först ha pratat med oss! När du har anmält skadan får du hjälp av våra jurister som utreder om du är skadeståndsskyldig och vilka kostnader du måste ersätta.

Rättsskydd

Har du hamnat i en rättslig tvist?

Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta delar av dina rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist.

För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud. Ansökan om rättsskydd ska göras till oss skriftligen. Oftast brukar ombudet kunna hjälpa till med att skicka in rättsskyddsansökan till försäkringsbolaget.

Överfall

 1. Kontakta först polisen och anmäl händelsen. Det kan du göra på polisens hemsida.
 2. Anmäl sedan händelsen till oss genom att fylla i och skicka in skadeanmälan nedan. Bifoga även polisanmälan och inköpshandlingar (kvitton) för eventuellt stulet gods.

Pdf: Skadeanmälningsblankett överfall >>

Betalskydd

Om du mister arbetsförmågan under försäkringstiden kan du få ersättning för vissa räkningar genom Betalskyddet i din försäkring (eller om du har tecknat tillägget Utökat Betalskydd).

Din försäkring omfattas av Betalskydd om:

 • du är över 18 år och under 65 år.
 • du är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans.
 • du har en tillsvidareanställning sedan minst sex (6) månader innan anslutningen till försäkringen.
 • du var fullt arbetsför när försäkringen tecknades.
 • du inte hade någon betalningsanmärkning när försäkringen tecknades.

Fyll i och skicka in skadeanmälan nedan.

Pdf: Skadeanmälningsblankett betalskydd

Annan skada

Här anmäler du om din om du råkat ut för en skada. Ladda ner blanketten och fyll i de delar som är relevanta för händelsen.

Pdf: Skadeanmälningsblankett 

Person

Sjukvårdsförsäkring

Om du har en Sjukvårdsförsäkring och behöver rådgivning, planerad vård eller vill ansöka om ersättning för utlägg
Med vår Sjukvårdsförsäkring får du tillgång till ett nätverk av kvalitetssäkrade privata vårdgivare. Vi bokar tid för operation eller specialistvård så att du slipper långa vårdköer.

Mer information, kontaktuppgifter, frågor & svar, samt webbformulär för digital kontakt hittar du på www.vardia.se/vardgaranti.

Livsförsäkring - vid dödsfall

Anmäl dödsfallet genom att ladda ner och fylla i dödsfallsanmälan och skicka den till oss.

Nordeuropa Dödsfallsanmälan Livförsäkring

Skicka till:
Sedgwick Sweden AB
Box 1141
171 22 Solna

Telefon: +46 (0)8 411 11 60
Journummer vid skador efter kontorstid: +46 (0)8 587 44 766
info@se.sedgwick.com

Skador inträffade före 2017-12-31 ska skickas till Movestic

Skadeanmälan hittar du här

Movestic Livförsäkring AB
Box 1501
600 45 Norrköping

011-15 70 53, skade@movestic.se

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Anmäl skada genom att fylla i och skicka in en skadeanmälan.

Nordeuropa Skadeanmälan vid sjukdom eller olycksfall

Skicka till:
Sedgwick Sweden AB
Box 1141
171 22 Solna

Telefon: +46 (0)8 411 11 60
Journummer vid skador efter kontorstid: +46 (0)8 587 44 766
info@se.sedgwick.com

Skador inträffade före 2017-12-31 ska skickas till Movestic

Skadeanmälan hittar du här

Movestic Livförsäkring AB
Box 1501
600 45 Norrköping

011-15 70 53, skade@movestic.se

Olycksfallsförsäkring

Anmäl skada genom att fylla i och skicka in en skadeanmälan.

Nordeuropa Skadeanmälan vid sjukdom eller olycksfall

Skicka till:
Sedgwick Sweden AB
Box 1141
171 22 Solna

Telefon: +46 (0)8 411 11 60
Journummer vid skador efter kontorstid: +46 (0)8 587 44 766
info@se.sedgwick.com

Skador inträffade före 2017-12-31 ska skickas till Movestic

Skadeanmälan hittar du här

Movestic Livförsäkring AB
Box 1501
600 45 Norrköping

011-15 70 53, skade@movestic.se

För försäkringar tecknade före 2015-01-01

Skadeanmälan

Skicka till: skador@gjensidige.se

Gjensidige Försäkring Skadeavdelningen
Box 4430
203 15 Malmö
Har du ett pågående ärende och vill komma i kontakt med skadeavdelningen mejla skador@gjensidige.se

Barnförsäkring

Har du barnförsäkring via Gjensidige (titta på ditt försäkringsbevis) skall skadeanmälan skickas till Gjensidige:

skador@gjensidige.se

Gjensidige Försäkring Skadeavdelningen
Box 4430
203 15 Malmö

Hade du en försäkring via Movestic fram till 2017-12-31 och en skada som inträffande under denna period, skall skadeanmälan skickas till Movestic:

Skadeanmälan hittar du här

Movestic Livförsäkring AB
Box 1501
600 45 Norrköping

011-15 70 53, skade@movestic.se

Har du försäkring via Nordeuropa och en skada som inträffade from 2018-01-01, skall skadeanmälan skickas till:  

Nordeuropa Skadeanmälan sjukdom eller olycksfall

Skicka till:
Sedgwick Sweden AB
Box 1141
171 22 Solna

Telefon: +46 (0)8 411 11 60
Journummer vid skador efter kontorstid: +46 (0)8 587 44 766
info@se.sedgwick.com

Sjukinkomstförsäkring

Anmäl skada genom att fylla i och skicka in en skadeanmälan.

Nordeuropa Skadeanmälan vid sjukdom eller olycksfall

Skicka till:
Nordic Loss Adjusting AB
Box 1141
171 22 Solna

Har du ett pågående ärende och vill komma i kontakt med skadeavdelningen, ring 08-411 11 60 eller mejla personskador@nlaab.com

Fritidsolycksfall - tilläggsförsäkring till din Hem- eller Villahemförsäkring

Har du en Hemförsäkring med Olycksfallstillägg och vill anmäla en olycksfallsskada (ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet)? Då ska du ladda ner, fylla i och skicka in skadeanmälan.

Skadeanmälan vid fritidsolycksfall >>

Skicka till:
Gjensidige Försäkring
Box 4430
203 15 Malmö

Misshandel

Har du blivit misshandlad av en gärningsman som är okänd eller inte kan betala? Då kan du få ersättning genom Hem- eller Villahemförsäkringen. Det ska röra sig om en personskada till följd av misshandel genom uppsåtligt och grovt fysiskt våld. För att få ersättning behöver du polisanmäla händelsen och en läkare måste dokumentera skadorna.

Domen ska vara lagakraftvunnen (alltså inte möjlig att överklaga). Om gärningsmannen är okänd ska polisens förundersökning vara slutförd. Maxersättning är 500 000 kr.

Anmäl skada genom att ladda ner, fylla i och skicka in skadeanmälan.

Skadeanmälan vid överfall >>

Skicka till:
Gjensidige Försäkring
Box 4430
203 15 Malmö

Betalskydd

Om du mister arbetsförmågan kan Betalskyddet i din försäkring ersätta vissa av dina räkningar (detsamma gäller om du har tecknat tillägget Utökat Betalskydd).

Din försäkring omfattas av Betalskydd om:

 • du är över 18 år och under 65 år.
 • du är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans.
 • du har en tillsvidareanställning sedan minst sex (6) månader innan anslutningen till försäkringen.
 • du var fullt arbetsför när försäkringen tecknades.
 • du inte hade någon betalningsanmärkning när försäkringen tecknades.

Fyll i och skicka in skadeanmälan nedan.

Pdf: Skadeanmälan Betalskydd

Skicka till:

Vardia
c/o Gjensidige Försäkring
Box 4430
203 15 Malmö

vardiaskador@gjensidige.se

Identitetsskydd

Om du råkat ut för en identitetsstöld hjälper vi dig att anmäla identitetsstölden till polisen och att informera kortutgivare och banker, samt hjälper till att avvisa oriktiga betalningskrav och radera oriktiga betalningsanmärkningar. Försäkringen täcker också juridisk hjälp med upp till 150 000 kr per identitetsstöld.

Du når oss dygnet runt via 0770-456 071.

Resa

Olycksfall eller sjukdom under resan

 1. Fyll i en skadeanmälan genom att klicka på knappen nedan. Bifoga även läkarintyg, kvitton för utlägg (till exempel läkarkostnader, mediciner och transporter) samt resehandlingar där resans pris och längd framgår.
 2. Vid akuta händelser utomlands kan du kontakta vår dygnet runt-öppna alarmcentral på +45 88 24 73 30

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Försenat bagage

Om bagaget blev försenat när du reste från Sverige kan din försäkring ge ersättning för detta. Fyll i en skadeanmälan genom att klicka på knappen nedan. Bifoga förseningsintyg från researrangören.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Försening under resa eller vid start av resa

Har ditt flyg blivit försenat eller har du fått komplikationer vid utresa eller vid någon anslutning på väg hem? Anmäl din skada genom att klicka på knappen nedan.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Avbokad resa

Har du Stor Hemförsäkring, Stor Villahemförsäkring eller har tecknat tilläggsförsäkringen Avbeställningsskydd? Då kan du få ersättning om du måste avboka din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall.

 1. Fyll i en skadeanmälan genom att klicka på knappen nedan. Vi behöver se ett läkarintyg (som visar att du inte kan resa) och avbokningsbekräftelse.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Betalskydd

Om du mister arbetsförmågan under försäkringstiden kan du få ersättning för vissa räkningar genom Betalskyddet i din försäkring (eller om du har tecknat tillägget Utökat Betalskydd).

Din försäkring omfattas av Betalskydd om:

 • du är över 18 år och under 65 år.
 • du är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans.
 • du har en tillsvidareanställning sedan minst sex (6) månader innan anslutningen till försäkringen.
 • du var fullt arbetsför när försäkringen tecknades.
 • du inte hade någon betalningsanmärkning när försäkringen tecknades.

Fyll i och skicka in skadeanmälan nedan.

Pdf: Skadeanmälningsblankett Betalskydd

HJÄLP PÅ RESAN

Behöver du omedelbar hjälp? Kontakta vår alarmcentral på +45 88 24 73 30. De svarar dygnet runt.

Kontakta vår alarmcentral om:

 • Du eller någon i familjen blir akut sjuk och behöver läkarvård.
 • Någon av er råkar ut för en olycka och behöver läkar- eller sjukhusvård.
 • Du blir bestulen på pass, pengar, biljetter eller andra värdehandlingar.
Båt

Båtstöld

 1. Om din båt har blivit stulen ska du anmäla det till polisen så fort som möjligt. Det kan du göra på polisens hemsida.
 2. Därefter ska du anmäla stölden till oss. Ring 0920-29 29 29 eller  fyll i och skicka in skadeanmälan.
 3. Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar (original) och nycklar.

Pdf: Skadeanmälan båt

Skadegörelse

 1. Det första du ska göra är en polisanmälan. Det kan du göra på polisens hemsida.
 2. Därefter ska du anmäla skadan till oss. Ring 0920-29 29 29, alternativt fyll i och skicka in skadeanmälan. Bifoga även polisanmälan.

Pdf: Skadeanmälan båt

Sjöskada (grundstötning, kantring, kollision, strandning)

 1. Fyll i skadeanmälan och skicka in. Ring oss på telefon 0920-29 29 29 om du har frågor.

Pdf: Skadeanmälan båt

Sjösättning- eller uppläggningsskada

Fyll i skadeanmälan och skicka in. Ring oss på telefon 0920-29 29 29 om du har frågor.

Pdf: Skadeanmälan båt

Transportskada

Fyll i skadeanmälan och skicka in. Ring oss på telefon 0920-29 29 29om du har frågor.

Pdf: Skadeanmälan båt

Brandskada

 1. En båtbrand ska alltid anmälas till polisen. Det kan du göra på polisens hemsida.
 2. Därefter ska du fylla i skadeanmälan och skicka in. Ring oss på telefon 0920-29 29 29 om du har frågor.

Pdf: Skadeanmälan båt

Om båten har skadat en person eller annans egendom

Fyll i skadeanmälan och skicka in. Ring oss på 0920-29 29 29 om du har frågor.

Pdf: Skadeanmälan båt

Betalskydd

Om du mister arbetsförmågan eller blir arbetslös under försäkringstiden kan du få ersättning för vissa räkningar genom Betalskyddet i din försäkring (eller om du har tecknat tillägget Utökat Betalskydd).

Din försäkring omfattas av Betalskydd om:

 • du är över 18 år och under 65 år.
 • du är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans.
 • du har en tillsvidareanställning sedan minst sex (6) månader innan anslutningen till försäkringen.
 • du var fullt arbetsför när försäkringen tecknades.
 • du inte hade någon betalningsanmärkning när försäkringen tecknades.

Fyll i och skicka in skadeanmälan nedan.

Skadeanmälan vid Betalskydd

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp vid en brand eller vattenskada? Ring skadejouren dygnet runt på 0771-614 614. Behöver du bärgning, ring 08-505 140 32.

Tips och råd

Det finns mycket du kan göra för att undvika skada. Ta gärna del av våra tips och råd!