Skada på resa

Om du har din Hem- eller Villahemförsäkring hos oss så ingår en reseförsäkring de första 45 dagarna, ​​​​​​​​​​​oavsett vart du åker. Inom Norden gäller den även efter 45 dagar. Du kan få ersättning om du till exempel blir bestulen, råkar ut för en olycka eller blir akut sjuk. Försäkringen ersätter även hemresan om du måste avbryta för att något allvarligt hänt dig eller dina närstående. Har du Stor hemförsäkring ingår ett utökat reseskydd som bland annat gäller vid förseningar och kan ge dig ersättning för en ny resa.

Hjälp på resan

Behöverdu omedelbarhjälp? Kontakta vår alarmcentral på +45 88 24 73 30. Öppet dygnet runt.

Kontakta alarmcentral om:

  • Du eller någon i familjen blir akut sjuk och behöver läkarvård.
  • Någon av er råkar ut för en olycka och behöver läkar- eller sjukhusvård.
  • Du blir bestulen på pass, pengar, biljetter eller andra värdehandlingar.