2 miljoner

Villahemförsäkringen försäkrar dina ägodelar upp till 2 miljoner.

Utökad sanering

Utökat saneringsskydd ingår för dig som läser Vi i Villa.

Ingen självrisk

Du slipper självrisk vid brand om du har vår Villahemförsäkring.