Värdeorden, verksamheten & medarbetarna

Vardias värdeord är grundläggande, centrala begrepp som genomsyrar verksamheten. De styr vad vi gör och påverkar hur vi beter oss; mot kunder, potentiella kunder, partners, leverantörer, ägare och varandra.

  • Enkelhet

    Det här med försäkringar upplevs ofta som både tråkigt och krångligt. Därför gör vi alltid vårt bästa för att förenkla – i alla led. Vi hjälper kunden att hitta den bästa lösningen, väljer bort svåra försäkringstermer och underlättar allt från köpbeslut till skadehantering. Det ska vara enkelt att vara kund hos Vardia.

  • Engagemang

    Vardias medarbetare är genuint intresserade av att hitta den bästa lösningen för varje kund. Det bidrar till en bra kundupplevelse, förmedlar trygghet och trovärdighet. Vi gör det lilla extra. Dessutom skapar engagemanget gemenskap bland medarbetarna.

  • Ansvar

    Feedback, uppföljning och kompetensutveckling hjälper medarbetarna att växa och ta ansvar. Vi jobbar för att nå våra mål. Självklart är vi också effektiva och levererar i tid, alltid med kundens behov i fokus.