Om du inte är nöjd

Vi gör vårt bästa för att du ska trivas som kund hos oss och om du är missnöjd vill vi gärna veta det. Hör av dig så hjälper vi till!

Klagomål - så gör du

Är du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den som handlagt ärendet. Det är oftast tillräckligt för att situationen eller eventuella oklarheter ska klaras upp.
Om du fortfarande inte är nöjd finns det också möjlighet att vända sig till Gjensidiges Klagomålsansvarig.

Vid klagomål – steg för steg

Steg 1: Vänd dig till den som behandlat ärendet

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen eller eventuella oklarheter ska klaras upp. Om du inte är nöjd efter detta görs en formell omprövning av ditt ärende.

Steg 2: Kontakta Gjensidiges Klagomålsansvarig

Gjensidige är försäkringsgivare för Vardias försäkringar och därför ytterst ansvarig för att vi fattar korrekta beslut.

(Observera att Movestic är försäkringsgivare för Vardias försäkringar inom Liv & Hälsa, läs mer om Movestics klagomålsrutiner här)

Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha vänt dig till handläggaren finns det också möjlighet att vända sig till Gjensidiges Klagomålsansvarig. För att så snabbt och effektivt som möjligt kunna hjälpa till med ditt klagomål behöver vi få skriftlig information om vad du anser är fel. Vi tar tacksamt emot ditt klagomål via adressen kundombudsmannen@gjensidige.se Du kan också skicka ett brev till Klagomålsansvarig på adress:

Gjensidige Försäkring
Klagomålsansvarig
Box 3031
103 61 Stockholm

Klagomålsansvarig gör en fristående prövning av ärendet och kan därför behöva lite tid för att fatta beslut. Vår målsättning är att återkomma så snart som möjligt, med en återkoppling inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

Klagomålsansvarig kan pröva de flesta ärenden men det finns några undantag, till exempel ärenden som inte först har omprövats på berörd avdelning. Klagomålsansvarig prövar inte ärenden där mer än ett år förflutit efter det aktuella beslutet eller bemötandet som du inte är nöjd med.

Steg 3: Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt att lösa problemet tillsammans och du ändå känner dig missnöjd med beslutet – då har du möjlighet att få ärendet prövat utanför Vardia.

A, Allmänna reklamationsnämnden

Du kan alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som prövar privatpersoners försäkringstvister (inte tvister om vållande vid trafikolyckor eller medicinska bedömningar). ARN är en statlig myndighet och prövningen kostar inget.

Telefon: 08-508 860 00, www.arn.se

B, Allmän domstol

Du kan få din tvist prövad i domstol. Ofta kan du då utnyttja din rättsskyddsförsäkring för att anlita advokat eller annat juridiskt ombud, även vid tvist med Vardia.

C, Konsumenternas Försäkringsbyrå

I allmänna frågor om försäkringar kan du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. De hjälper dig att tolka villkor, jämföra försäkringar och ger råd om hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut. Rådgivningen är gratis.

Telefon: 0200-22 58 00, www.konsumenternas.se