Om du inte är nöjd

Vi gör vårt bästa för att du ska trivas som kund hos oss och om du är missnöjd vill vi gärna veta det. Hör av dig så hjälper vi till!

Klagomål - så gör du

Om du fortfarande inte är nöjd finns det möjlighet att vända sig till vår kundombudsman. Eftersom Vardia är ett dotterbolag till Gjensidige Försäkring kontaktar du koncernens kundombudsmannen här.

Vid klagomål – steg för steg

Steg 1: Prata med personen som har haft hand om ditt ärende

Vi vill reda ut missförstånd och missnöje direkt med dig och ber dig att i första hand ringa till den som handlagt ditt ärende, alternativt till hans eller hennes chef. Telefonnummer och adress hittar du i skade- eller försäkringsbrevet.

Steg 2: Kontakta Gjensidiges Kundombudsman

Gjensidige är försäkringsgivare för Vardias försäkringar och därför ytterst ansvarig för att vi fattar korrekta beslut.

(Observera att Movestic är försäkringsgivare för Vardias försäkringar inom Liv & Hälsa, läs mer om Movestics klagomålsrutiner här)

Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha vänt dig till handläggaren finns det också möjlighet att vända sig till Gjensidiges Kundombudsman. För att så snabbt och effektivt som möjligt kunna hjälpa till med ditt klagomål behöver vi få skriftlig information om vad du anser är fel. Vi tar tacksamt emot ditt klagomål via adressen kundombudsmannen@gjensidige.se Du kan också skicka ett brev till Kundombudsmannen på adress:

Gjensidige Försäkring
Kundombudsmannen
Box 3031
103 61 Stockholm

Du når Kundombudsmannen på telefon 0771-326 326

Kundombudsmannen gör en fristående prövning av ärendet och kan därför behöva lite tid för att fatta beslut. Vår målsättning är att återkomma så snart som möjligt, med en återkoppling inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

Kundombudsmannen kan pröva de flesta ärenden men det finns några undantag, till exempel ärenden som inte först har omprövats på berörd avdelning. Kundombudsmannen prövar inte ärenden där mer än ett år förflutit efter det aktuella beslutet eller bemötandet som du inte är nöjd med.