Heltäckande skydd

Olycksfallsförsäkringen ersätter både medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Ökad trygghet

Komplement till det begränsade skyddet som du har genom samhället.

Dygnet runt

Kompletterar TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) som bara gäller på arbetstid.