Skyddet genom samhälle och arbetsgivare är tyvärr begränsat. Därför kan det vara klokt att se över familjens personförsäkringar. Paketet Liv & Hälsa ger ett riktigt bra skydd, men du kan självklart också teckna enstaka försäkringar.