För företag, i samarbete med Vardia

På villkorssidan kan du läsa vad som gäller för varje enskild försäkring. Där ser du vad som ingår och vilka undantag som finns.

Klicka för att anmäla skada eller kontakta Kundservice.
Försäkringarna är framtagna i samarbete med Vardia Försäkring. Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, organisationsnummer 516407-0384, en filial till Gjensidige Forsikring ASA, organisationsnummer 995 568 217, med huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den svenska filialen har sitt huvudkontor i Stockholm.