Välj Bas eller Plus

Försäkringsbelopp: 500 000 kr eller
1 000 000 kr

Rabatt

Försäkringarna som ingår i Liv & Hälsa paketet är rabatterade.

Förmånligt paket

Paketet Liv & Hälsa innehåller Liv-, samt Sjuk- och olycksfallsförsäkring.