Bedrägerierna drabbar alla ärliga kunder

Försäkringsbranschen i Sverige betalar ut cirka 50 miljarder kronor till skadedrabbade varje år. Av de pengarna hamnar upp till 5 miljarder kronor hos bedragare. Försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott som faktiskt kan ge fängelse och tyvärr går brotten ut över alla våra ärliga kunder. Därför jobbar vi systematiskt för att motverka fusket.