Båtskada

Här kan du anmäla din båtskada. Du kan också se vad du ska göra om båten har stulits, skadats eller om du har råkat ut för en olycka. Klicka dig vidare via länkarna så får du all information du behöver. Försäkringens omfattning styr vilken ersättning du kan få. I försäkringsbrevet kan du se exakt vad som ingår. När du kontaktar oss är det alltid bra att ha relevanta dokument till hands. Vi behöver till exempel kontaktuppgifter till dig och eventuella vittnen samt motpart.

Båtstöld

 1. Om din båt har blivit stulen ska du anmäla det till polisen så fort som möjligt. Det kan du göra på polisens hemsida.
 2. Därefter ska du anmäla stölden till oss. Ring 0920-29 29 29 eller  fyll i och skicka in skadeanmälan.
 3. Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar (original) och nycklar.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Pdf:skadeanmälan båt >>

Skadegörelse

 1. Det första du ska göra är en polisanmälan. Det kan du göra på polisens hemsida.
 2. Därefter ska du anmäla skadan till oss. Ring 0920-29 29 29, alternativt fyll i och skicka in skadeanmälan. Bifoga även polisanmälan.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Pdf:skadeanmälan båt >>

Sjöskada (grundstötning, kantring, kollision, strandning)

 1. Fyll i skadeanmälan och skicka in. Ring oss på telefon 0920-29 29 29 om du har frågor.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Pdf:skadeanmälan båt >>

Sjösättnings- eller uppläggningsskada

Fyll i skadeanmälan och skicka in. Ring oss på telefon 0920-29 29 29 om du har frågor.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Pdf:skadeanmälan båt >>

Transportskada

Fyll i skadeanmälan och skicka in. Ring oss på telefon 0920-29 29 29 om du har frågor.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Pdf:skadeanmälan båt >>

Brandskada

 1. En båtbrand ska alltid anmälas till polisen. Det kan du göra på polisens hemsida.
 2. Därefter ska du fylla i skadeanmälan och skicka in. Ring oss på telefon 0920-29 29 29 om du har frågor.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Pdf:skadeanmälan båt >>

Om båten har skadat en person eller annans egendom

Fyll i skadeanmälan och skicka in. Ring oss på 0920-29 29 29 om du har frågor.

Anmäl skadan direkt på webben här >>

Pdf:skadeanmälan båt >>

Betalskyddet kan ersätta vissa räkningar

Om du mister arbetsförmågan eller blir arbetslös under försäkringstiden kan du få ersättning för vissa räkningar genom Betalskyddet i din försäkring (eller om du har tecknat tillägget Utökat Betalskydd).

Din försäkring omfattas av Betalskydd om:

 • du är över 18 år och under 65 år.
 • du är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans.
 • du har en tillsvidareanställning sedan minst sex (6) månader innan anslutningen till försäkringen.
 • du var fullt arbetsför när försäkringen tecknades.
 • du inte hade någon betalningsanmärkning när försäkringen tecknades.

Fyll i och skicka in skadeanmälan nedan.

Skadeanmälan vid Betalskydd >>

0920-29 29 29

Kontakta oss gärna för personlig service! Du når oss måndag till torsdag kl. 8.00–18.00 och fredag kl. 8.00–17.00.

Efter kontorstid

Efter kontorstid kan du anmäla din skada på 08-657 64 31. Om du är utomlands, ring +46 8 587 717 17.

Skicka hit

Skicka din Skadeanmälan till:
Skador Vardia Försäkring
FE 50361
832 82  FRÖSÖN

På villkorssidan kan du läsa vad som gäller för varje enskild försäkring. Där ser du vad som ingår och vilka undantag som finns.