Trygg på resan

Tilläggsförsäkringen Allrisk resa ger dig bra förutsättningar för en riktigt skön semester. Och om du tvingas avbryta på grund av exempelvis sjukdom eller olycksfall så får du en ny resa. Allrisk resa omfattar momenten för Ersättningsresa, Självriskeliminering, Utökat egendomsskydd, Sjukhusvistelse, Kris, samt Försening vid anslutning. Allrisk resa gäller för privat researrangemang vid resa som utgår från Norden. För att Allrisk resa ska gälla måste du ha tecknat och betalat innan du rimligen borde ha haft kännedom om den ersättningsbara skadan. Du kan få ersättning med upp till 25 000 kr per försäkrad och du behöver inte betala någon självrisk.